ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 
 

ავტორი: ტ-6. აბაშელი ა. [ალექსანდრე]
სათაური: ოქროს საფეხურები [ლექსები]
რედაქტორი ილო მოსაშვილი. გამომცემლობა საბჭოთა მწერალი. თბილისი, 1950. გვ. 131, 17X13.
მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-9
სათაური: ახლადშემოსული ლიტერატურის საინფორმაციო ბიულეტენი, 5
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. თბილისი, 1951 წ. მაისი. გვ. 18, 20X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-10. ამირეჯიბი შალვა
სათაური: მინანქრები
წიგნის გამომცემლობა ალ. არაბიძის და ამხ.,
თბილისი, 1920. გვ. 46, 18X13.თხელი ყდა. გალაკტიონის ჩასწორებებითა და
მინაწერებით.

ავტორი: ტ-12. აბაშიძე ირაკლი
სათაური: ლექსები
ფედერაცია. თბილისი, 1941. გვ. 143, 17X13. მაგარი ყდა. ირაკლი აბაშიძის ავტოგრაფით. გალაკტიონის კომენტარით.

ავტორი: ტ-20. ბარდაველიძე ვ. [ვერა]
სათაური: სვანურ ხალხურ დღეობათა კალენდარი, I, ახალწლის ციკლი
პროფ. ა. შანიძის რედაქციით. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამომცემლობა. ტფილისი, 1939. გვ. 232, 23X17. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-23. ბერულავა ხუტა
სათაური: ზღვის სუნთქვა
აფხაზეთის სახელგამი. სოხუმი, 1948, გვ. 222, 19X14. ყდის გარეშე. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-24. ბარნოვი ვასილ
სათაური: არსენა
მონოგრაფია. სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი,
1921. გვ. 15, 19X13. თხელი ყდა. ტექსტში გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-25. ბერია ლავრენტი
სათაური: ამიერკავკასიის ბოლშევიკური ორგანიზაციების ისტორიის საკითხისათვის მოხსენება თბილისის პარტაქტივის კრებაზე 1935 წლის 21-22 ივლისს
სახელგამი, პოლიტლიტსექტორი. თბილისი, 1949. გვ. 239, 21X14. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-29. გორგაძე ს. [სერგი].
სათაური: ქართული ლექსი, ლექსთწყობის გამოკვლევა
კ. კეკელიძის წინასიტყვაობით. სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი, 1930. გვ. 139, 21X15. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-30. გორგაძე ს. [სერგი]
სათაური: ქართული ლექსი, ლექსთწყობის გამოკვლევა
კ. კეკელიძის წინასიტყვაობით.  სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი, 1930, გვ. 139, 21X15. ყდის გარეშე. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-31. გრიშაშვილი ი. [იოსებ]
სათაური: ძველ თეატრში
გამომცემლობა ხელოვნება. თბილისი, 1948. გვ. 140, 18X14. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერით.

ავტორი: ტ-32. გოეტე იოჰან ვოლფგანგ
სათაური: ლექსები
თარგმნილი სარიტონ ვარდოშვილის მიერ, საბჭოთა მწერალი, თბილისი,1946. გვ. 160, 20X13. მაგარი ყდა. ტექსტში გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-34. გაბრუაშვილი დ. [დავით]
სათაური: ჩემი ქნარი. წიგნი მესამე
ძველი და ახალი რჩეული ლექსები. თფილისი, 1929. გვ. 31, 17X13. თხელი ყდა. ავტორის ავტოგრაფით. გალაკტიონის მინაწერით.

ავტორი: ტ-38. გაწერელია აკაკი
სათაური: სიკვდილი ბარათაშვილისა, მოთხრობა
სახელგამი. თბილისი, 1947. გვ. 50, 13X10. თხელი ყდა. გარეკანზე გალაკტიონის მინაწერით.

ავტორი: ტ-45
სათაური: დიდება სტალინს
საბჭოთა ქვეყნის პოეტების ლექსები. საბლიტგამი თბილისი, 1952. გვ. 285, 22X14. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-48. ეული-ქურიძე სანდრო
სათაური: თხზულებანი (პოეზია)
საქართველოს სსსრ სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი, 1947. გვ. 311, 20X14. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-49. ეული სანდრო
სათაური: ფოლადის პოეტი
სახელგამი. თბილისი,1934. გვ. 180, 20X14. თხელი ყდა. სუპერი. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-52. ვაჟა ფშაველა
სათაური: ბახტრიონი
პოემა. ავტორის სურათით და ბიოგრაფიით სახელგამი. თბილისი, 1946. გვ. 78, 14X11.თხელი ყდა. ნ. ჩერქეზიშვილის ავტოგრაფით. გალაკტიონიოს მინაწერებით.

ავტორი: ტ-58. ირეთელი პ.
სათაური: მოთხრობები
საბჭოთა მწერალი. თბილისი, 1946. გვ. 186, 21X15 მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-59. იოსელიანი ივ
სათაური: მოთხრობები
საბჭოთა მწერალი. თბილისი, 1946. გვ. 157, 19X13 მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-63
სათაური: კურს-კონფერენცია. ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისათვის. I ნაკვეთი
სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი, 1932. გვ. 13, 22X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-66. კეცხოველი ნ. [ნიკო]
სათაური: სარეველი მცენარეები და მათთან ბრძოლა
სახელმწიფო გამომცემლობა. ტფილისი,1924. გვ. 90, 22X15. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-67. კეშელავა ბონდო
სათაური: ლექსები
„საბჭოთა მწერალი“. თბილისი,1950. გვ. 73, 20X13 თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-70.
სათაური: ლიტერატურული ძიებანი VI
საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. თბილისი,1950. გვ. 300, 24X17. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-51. ვაჟა-ფშაველა
სათაური: ტომი პირველი. ლექსები
ალ. აბაშელის და აკაკი შანიძის რედაქციით. საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი, 1946
გვ. 396, 22X14. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-64. კობიძე დავით
სათაური: ლითონის ფრინველები. წიგნი პირველი
ტფილისი, 1924. გვ. 24, 22X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით.

ავტორი: ტ-77. ლოლუა არეთა
სათაური: მოგონებები
ხელოვნება. თბილისი, 1954. გვ. 154, 20X14. თხელი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-79. მირცხულავა მაშაშვილი ალიო
სათაური: ლექსები და პოემები. ერთტომეულ
სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი, 1953. გვ. 655, 23X15. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-80. მირცხულავა მაშაშვილი ალიო
სათაური: რჩეული
სახელმწიფო გამომცემლობა. თბილისი, 1952. გვ. 379, 17X11. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით

ავტორი: ტ-82. მიქაბერიძე ალ
სათაური: ოდისეა
სახელგამი. ტფილისი, 1937. გვ. 227, 23X15. მაგარი ყდა. გალაკტიონის მინაწერებით