ტ-24. ბარნოვი ვასილ, არსენა. მონოგრაფია, სახელმწიფო გამომცემლობა, ტფილისი, 1921 წელი (1)