ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ქაფური
სათაური: ტ. ტაბიძის რეცენზია: როგორც საუკეთესო ნიმუში ქართული კაზმული მწერლობისა
ჟ. „ეშმაკის მათრახი“, 1916, №6

ავტორი: ქიაჩელი ლეო
სათაური: 1922 წლის ლიტერატურული შთაბეჭდილებანი
გაზ. „ლომისი“, 1923, 1. 01.

ავტორი: ქიმერიონი
სათაური: გ. ტაბიძეს
გაზ. „ტრიბუნა“, 1922, 26. 07.

ავტორი: ქუჩიშვილი გიორგი
სათაური: გ. ტაბიძე
ჟურნალი „მნათობი“, 1933, №5.