ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ს. თ-ია (სილიბისტრო თოდრია)
სათაური: ღალატი
გაზ. „კომუნისტი“, 1922, 29. 01.

ავტორი: საამოვი გ.
სათაური: ახალი კოლხიდა
[რეცენზია ქართველი პოეტების ლექსების კრებულის გამოცემის გამო], გაზეთი „კომუნისტი“, 1937, 18 ნოემბერი, №263, გვ. 4.

ავტორი: საგანელი (საგანელიძე) გიონ
სათაური: ღია ბარათი
გაზ. „ტრიბუნა“, 1922, 13. 01.

ავტორი: სატურნი
სათაური: პოეტიკა
ჟ. „ახალი ცისკარი“, ქუთაისი, 1916, №1.

ავტორი: საქარაშვილი (მაჭავარიანი) გრიგოლ
სათაური: „გამარჯვებული პოეტი“
სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი“, 1927

ავტორი: სიდოშვილი ევგენი
სათაური: ლანდი (გალაკტიონ ტაბიძეს) [ლექსი]
„გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი“, 1923. №8. გვ.2.

ავტორი: სიმონიშვილი შ.
სათაური: პატრიოტი ლირიკოსი
გაზეთი „ინდუსტრიალური ქუთაისი“, 1941, 23 მარტი

ავტორი: სპონდე
სათაური: სიტყვაკაზმული მწერლობა 1922 წელს
„გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი“, №5.

ავტორი: სტუდენტი
სათაური: კიდევ ყანწების გამო
გაზ. „სამშობლო“, 1916, 9. 03.

ავტორი: სულავა ალექსანდრე
სათაური: წითელი არმია და მწერლობა
„სალიტერატურო გაზეთი“, 1933, 1 მარტი

ავტორი: სულავა ალექსანდრე
სათაური: გ. ტაბიძეს „მანონ ლესკო“
ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“, 1939, №11.