ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ხმალაძე პ.
სათაური: გ. ტაბიძის პოეზია
ჟურნალი „საბჭოთა მასწავლებელი“, 1933, 28 სექტემბერი

ავტორი: ხომლელი (ფანცხავა) იაკობ
სათაური: გალ. ტაბიძე
გაზ. „ტრიბუნა“, 1922, 25. 06.

ავტორი: ხომლელი რ. (ფანცხავა რომანოზ)
სათაური: ქართული მწერლობა 1915 წელს
ჟ. „ცხოვრება“, 1916, №2.

ავტორი: ხუნდაძე ა.
სათაური: ტაბიძე და თანამედროვეობა
ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება“, 1933, №8.

ავტორი: ხუნდაძე ს.
სათაური: ტაბიძის შემოქმედებითი გზები
„სალიტერატურო გაზეთი“, 1933, 14 ივლისი, კრებული „გალაკტიონ ტაბიძე (1908 -1933)“, თბილისი, 1933, „ნარკვევები“, თბილისი, 1941.

ავტორი: ხუროძე ვარლამ
სათაური: სიმბოლიზმი ქართულ ლიტერატურაში
გაზ. „ერთობა“, 1919, №8-9. 10, 5-6. 11

ავტორი: ხუროძე ვარლამ
სათაური: ტაბიძის შემოქმედება
ჟ. „ცისარტყელა“, 1920, №2.

ავტორი: ხუციშვილი, მ.
სათაური: გ. ტაბიძის ლირიკის თავისებურებანი
გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“, 1941, 21 მარტი