ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ყიფიანი გიორგი
სათაური: ტაბიძის ლექსები
ჟ. „ცხოვრება და მეცნიერება“, 1914, გან. III.

ავტორი: ყომ-ძე
სათაური: გ. ტაბიძის საღამო
გაზეთი „მებრძოლი უღმერთო“,  1933, 31 ივლისი