ახლადშემოსული ლიტერატურის საინფორმაციო ბიულეტენი, 1951, თავფურცელი