ტ-20. ბარდაველიძე ვ. სვანურ ხალხურ დღეობათა კალენდარი, 1, ახალწლის ციკლი, სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამომცემლობა, ტფილისი, 1939 (3)