ტ-12. ირაკლი აბაშიძე, ლექსები, ფედერაცია, თბილისი, 1941 (1)