ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: რჩეული: 5 წიგნად
[შემდგ. ჯანსუღ ღვინჯილია, რედ. ბრაილით კ. გლოველი]. თბილისი, აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი „ჰერა“, 2006, „მერანის“ 1982 წლის გამოცემის მიხედვით.

წიგნი 1.  [2006]. ბრაილის ფურცელი, 128 გვ.

წიგნი 2.  [2006].  ბრაილის ფურცელი, 124 გვ.

წიგნი 3. [2006].  ბრაილის ფურცელი, 116 გვ.

წიგნი 4. [2006].  ბრაილის ფურცელი, 112 გვ.

წიგნი 5. [2006].  ბრაილის ფურცელი, 120 გვ.