ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: შვიდი ლექსი „არტისტული ყვავილებიდან“
[მხატვ. მ. მალაზონია].  თბილისი, მერანი, 1985. 19გვ. ილ.

სათაური: Дъ на битие, Антология на грузинската поезия, Подбрал и превел от руски Николаи Кънчев, София, Народна култура,
1985. 224 cт.