ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ასი ლექსი
[ირაკლი აბაშიძის შესავ. წერილით / ილ.: ლ. გრიგოლია].  თბილისი, საბლიტგამი, 1959 (მე-4 სტ). 176გვ. ილ., პორტრ.

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Полвека, Стихи и поэмы, Галактион Табидзе.
Тбилиси, Заря Востока, 1959 (Тип. изд. Заря Востока). 399 ст.