ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ასი ლექსი
თბილისი, ნაკადული, 1961 (ქუთაისის ტაბიძის სახ. სტ.). 167გვ.

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ლექსები
[მე-10 კლასის მოსწავლეთათვის]. თბილისი, ცოდნა, 1961 (საქმთავარპოლიგრაფგამომც. ქ. ქუთაისის სტ.). 72გვ. (მოსწავლის ბიბლიოთეკა).