ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

სათაური: Съветсла поезия, 73
[Ред. Димитър Мемодиев], София, Народна култура, 1974, 302 ст.