ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: თხზულებანი 12 ტომად
(1892-1959), [სარედ. კოლ.: გ. გვერდწითელი, ა. გომიაშვილი, ე. მაღრაძე და სხვა]  საქ. სსრ მეცნ. აკადემია. შ. რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი. თბბილისი, საბჭ. საქართველო, 1966.

ტ. 1: ლექსები / [ტომი გამოსაცემად მოამზადა, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთო იოსებ ლორთქიფანიძემ]. 1966 (ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი). 503 გვ. პორტრ.

ტ. 2: ლექსები / [ტომი გამოსაცემად მოამზადა, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთო იოსებ ლორთქიფანიძემ]. 1966 (ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი). 490 გვ.

ტ. 3: ლექსები [ტომი გამოსაცემად მოამზადეს, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთეს ცირა კალაძემ და ცისანა ყიფშიძემ]. 1966 (ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი). 646 გვ.

ტ. 4: ლექსები [1932-1940, ტომი გამოსაცემად მოამზადა, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთო ლეილა სანაძემ]. 1966 (ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი). 472 გვ.

ტ. 5: ლექსები [1941-1945, გამოსაც. მოამზადეს, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთეს ლ. სანაძემ და ლ. მეგრელიშვილმა]. 1967.  518 გვ.

ტ. 6: ლექსები [1946-1957, გამოსაც. მოამზადა, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთო რ. კუსრაშვილმა]. 1968. 602 გვ.

ტ. 7: ლექსები [გამოსაც. მოამზადეს, ვარიანტები და შენიშვნ. დაურთეს ე. შარაშენიძემ და დ. ჭრელაშვილმა]. 1972. 355 გვ.

ტ. 8: პოემები. 1970. 357 გვ.

ტ. 9: პოემები. 1971. 337 გვ.

ტ. 10
: პოემები [დაუმთავრებელი პოემები-ვარიანტები, შენიშვნები]. 1973. 443 გვ.

ტ. 11: პოემა „მშვიდობის წიგნი“  [გამოსაც. მოამზადა, ვარიანტები და შენიშვნები დაურთო მარინე ჭყონიამ]. 1973. 510 გვ.

ტ. 12: წერილები, სიტყვები, მოგონებები, დღიურები, ჩანაწერები, პირადი წერილები, პოემების პროზაული ტექსტები. 1975. 806 გვ.