ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ლექსები
თბილისი,  საბლიტგამი, 1953 (საქპოლიგრაფგამომც. 1-ლი სტ). 151გვ.

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Избранное, пер. с груз.
Галактион Табидзе, Под. ред. Э. Ананиашвили, Тб., Заря Востока, 1953 (Тип. Заря Востока).  292 ст.