ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: Табидзе Галактион
სათაური: Лирика, Пер. с груз
Тбилиси, Сабчота Сакартвело, 1987, 110 ст.