ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ჯონ რიდი
პოემა.  ტფილისი, 1924 [ს.ს.მ.უ.ს. პოლიგრაფ. განყ. ლიტოგრაფია]. 32გვ.