შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * თქვენ გენატრებათ ლოჟა, პარტერი...


თქვენ გენატრებათ ლოჟა, პარტერი.
თქვენ გინდათ გახდეთ მილიარდერი.

მე კი ვარჩევდი გზას უნაპიროს,
ცოტა სიყვარულს და ღერ პაპიროსს.