შუალედი - დან - მდე
 
 


კორნელი კეკელიძეს


ღრმად პატივცემულო ბ. კორნელი!

[ჩემთან იყო] თქვენმა ყოფილმა მსმენელმა ქალმა, ეთერ შუშანიამ გადმომცა, რომ იგი ერთს თვეში [ივნისში] უნივერსიტეტში იცავს დისერტაციას – ჩემი შემოქმედების შესახებ. მან გთხოვათ, რომ ოპონენტად გამოხვიდეთ თქვენ – რაც [ჩემთვის დიდად სასიამოვნოა] ჩემი დიდი სურვილიცაა. ყველას ახსოვს თქვენი დიდებული, [მართლაც] სწორედ ისტორიული გამოსვლა სახ. ოპერის თეატრში. იმედი [მაქვს] გვაქვს თქვენი.

[მარადის თქვენი დიდად პატივისმცემელი]

პატივისცემით თქვენი გალაკტიონ ტაბიძე
1950 წ., 4 მაისი

მან გთხოვათ, მიიღოთ მონაწილეობა ამ საქმეში, რაც ჩემი დიდი სურვილიცაა.