შუალედი - დან - მდე
 
 


ბენაშვილი დიმიტრი - გალაკტიონს


     პა­ტივ­ცე­მუ­ლოგა­ლაქ­ტი­ონ!

     13 ოქ­ტომ­ბერს, დღის 11 სა­ათ­ზე (ე. ი. კვი­რას) უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კლუბ­ში სტუ­დენ­ტე­ბი აწყო­ბენ თქვენს სა­ღა­მოს. მე ვიქ­ნე­ბი მომ­ხ­სე­ნე­ბე­ლი თქვენ შე­მოქ­მე­დე­ბა­ზე. გა­მოვ­ლენ პო­ე­ტე­ბი.
     ამ ბა­რა­თის მომ­ტა­ნი უფ­რო დაწ­ვ­რი­ლე­ბით მო­გე­ლა­პა­რა­კე­ბათ.

                                                                                                                         თქვე­ნი პა­ტი­ვის­მ­ცე­მე­ლი დი­მიტ­რი ბე­ნაშ­ვი­ლი
                                                                                                                                                                                             9. X. 40 წ.