შუალედი - დან - მდე
 
 


ფაჩულია ს. - გალაკტიონს - 2


     პატ. გა­ლაქ­ტი­ონ!

     ვი­ნა­ი­დან 16/X-ში მომ­ხ­სე­ნე­ბე­ლი შ. რა­დი­ა­ნი სხვა­გან ყო­ფი­ლა და­კა­ვე­ბუ­ლი, იძუ­ლე­ბუ­ლი გავ­ხ­დით, თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბი­სად­მი მიძღ­ვ­ნი­ლი სა­ღა­მო გა­დაგ­ვე­ტა­ნა  19/X-სათ­ვის.
     ამ­რი­გად, სა­ღა­მო ეწყო­ბა სახ. უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში 19 ოქ­ტომ­ბერს, საღ. 8 სა­ათ­ზე. გთხოვთ, ნაც­ვ­ლად 16-სა დაგ­ვეს­წ­როთ 19/X-ს.

                                                                                                                                                                             ტ.ს.უ. ს. ფა­ჩუ­ლია
                                                                                                                                                      სახ. უნი­ვერ­სი­ტე­ტი. 14. X. 36 წ.