შუალედი - დან - მდე
 
 


ფაჩულია ს. - გალაკტიონს - 1


     პატ. გა­ლაქ­ტი­ონ!

     ვი­ნა­ი­დან 17/X-სათ­ვის თქვე­ნი ლექ­სე­ბის წამ­კითხ­ვე­ლი არ­ტის­ტე­ბი ვერ ვი­შოვ­ნეთ, ამი­ტომ თქვენს შე­მოქ­მედ. მიძღ­ვ­ნი­ლი სა­ღა­მო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში იმარ­თე­ბა 16/X სა­ღა­მოს, 8 სა­ათ­ზე.
     მომ­ხ­სე­ნე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა შ. რა­დი­ა­ნი. ლექ­სებს წა­ი­კითხა­ვენ: 1. თ. ჭავ­ჭა­ვა­ძე, 2. ვ. ან­ჯა­ფა­რი­ძე, 3. ვ. გო­ძი­აშ­ვი­ლი, 4. პ. კო­ბა­ხი­ძე და სტუ­დენ­ტე­ბი.
     ვი­მე­დოვ­ნებთ, ამ დრო­ი­სათ­ვის თქვენც მზად იქნე­ბით..

                                                                                                                                                                                 პატ. ს. ფა­ჩუ­ლია
                                                                                                                                                      სახ. უნი­ვერ­სი­ტე­ტი. 11. X. 36 წ.