შუალედი - დან - მდე
 
 


ორაგველიძე კარლო - გალაკტიონს


     დი­დათ პა­ტივ­ცე­მუ­ლო ამხ. გა­ლაქ­ტი­ონ!

     უნი­ვერ­სი­ტეტს გან­ზ­რა­ხუ­ლი აქვს სტუ­დენ­ტო­ბი­სა და პრო­ფე­სუ­რი­სათ­ვის თქვე­ნი სა­ღა­მოს მოწყო­ბა ამ ერ­თი დე­კა­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში.
     ვაგ­ზავ­ნი ამ სა­კითხ­ზე თქვენ­თან მო­სა­ლა­პა­რა­კებ­ლად ამხ. ფა­ჩუ­ლი­ას და გთხოვთ, მის­ცეთ მას თქვე­ნი თან­ხ­მო­ბა და სა­თა­ნა­დო რჩე­ვა-და­რი­გე­ბა.

                                                                                                                                                               ამხ. სალ. კ. ორაგ­ვე­ლი­ძე
                                                                                                                                                                                              8. X. 36