შუალედი - დან - მდე
 
 


მწერალთა კავშირს


ვინაიდან განვიცდი მძიმე მატერიალურ სივიწროეს, თან ავადა ვარ, გთხოვთ, დახმარების სახით მომეცეს ათასი მანეთი.

გ. ტაბიძე

[1936, ნოემბერ-დეკემბერი]