შუალედი - დან - მდე
 
 


მიწიშვილი ნიკოლო - გალაკტიონს


     გა­ლაქ­ტი­ონ!

     მო­ლოც­ვებს, ალ­ბად, ღე­ბუ­ლობ და ერ­თი პირ­ველ­თა­გა­ნი მეც მო­გე­სალ­მე, ასე რომ, გა­მე­ო­რე­ბა არ უნ­და იყოს სა­ჭი­რო. გი­ორ­გი მო­ვა შენ­თან და მო­გე­ლა­პა­რა­კე­ბა ჩვე­ნი სა­ხე­ლით შე­ნი წიგ­ნის თა­ო­ბა­ზე. მო­ი­თათ­ბი­რეთ და შე­ნი აზ­რი გაგ­ვა­გე­ბი­ნეთ.

                                                                                                                                                               შე­ნი ნი­კო­ლო მი­წიშ­ვი­ლი
                                                                                                                                                                                       [1936 წე­ლი]
გალაკტიონის მინაწერი: „საავადმყოფოდან გამოსული მე“.